Kavels

Kavels op Bedrijvenpark Deltaweg Fase I worden bouwrijp opgeleverd. 

 • Flexibele kavelgrootte van 2.400 tot 10.000 m2
 • Zichtlocaties A58: gemiddeld 62.000 motorvoertuigen per dag
 • Zichtlocaties Deltaweg A256: gemiddeld 38.000 motorvoertuigen per dag
 • Uitstekende ontsluiting richting Vlaanderen, Brabant en Randstad.
 • Ruimtelijke kwaliteit met groene, landschappelijke inpassing
 • Bouwhoogte 5 tot 12 meter
 • Enkele kavels met bouwhoogte tot 16 meter

Eerst worden zichtkavels aan de A58 én de kavels die grenzen aan het Van der Valk Hotel Goes ontwikkeld. Daarna volgen de kavels aan de Deltaweg A256.  

Prijzen en beschikbaarheid
Er zijn kavels in verschillende prijszones. Ook behoort erfpacht tot de mogelijkheden. De gemiddelde vierkante meterprijs per kavel kan afwijken van genoemde bedragen. Dit komt omdat sommige kavels vierkante meters in verschillende prijszones bevatten. De gemiddelde vierkante meterprijs op Bedrijvenpark Deltaweg is € 129 / m2. Genoemde prijzen per m2 exclusief omzetbelasting, prijspeil 2022.

 • Basislocatie: € 100 / m2 
 • Locatie langs ontsluiting: € 120 / m2 
 • Zichtlocatie laagbouw: € 130 / m2
 • Zichtzone hoogte-accent: € 200 / m2
 • Zichtzone exclusief: € 200 / m2

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van kavels en kavelprijzen. We inventariseren op dit moment binnengekomen aanvragen. Alle kavels staan op ‘gereserveerd’ tot alle reserveringsverzoeken behandeld zijn. Dit betekent niet dat alle beschikbare grond wordt gereserveerd. Je kunt bij interesse nog steeds een reserveringsverzoek doen. We behandelen de aanvragen begin 2023 in volgorde van binnenkomst.  

Kavelreservering is vrijblijvend en kosteloos voor 6 maanden. Dit geeft gelegenheid om financieringsmogelijkheden te onderzoeken en plannen verder uit te werken. Ben je na het verstrijken van de eerste reserveringstermijn zeker van je zaak, dan kun je een koop- of erfpachtovereenkomst sluiten. Heb je nog meer tijd nodig, dan is het, onder voorwaarden, mogelijk een 2e reserveringstermijn af te sluiten. Hieraan zijn wel kosten verbonden.