Kwaliteit en Duurzaamheid

Bedrijvenpark Deltaweg wordt een mooi bedrijvenpark op een duurzame basis. Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat je op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt bekijken. 

Bedrijvenpark Deltaweg heeft een BREEAM-NL gebiedscertificaat met de score ‘very good’. Dit betekent dat Bedrijvenpark Deltaweg wordt ontwikkeld met aandacht voor welzijn, natuur, energie en management. Zo worden er geen fossiele brandstoffen zoals aardgas gebruikt. BREEAM is wereldwijd het meest gebruikte instrument om duurzaamheid te meten en te beoordelen.

Duurzame gebouwen
Op Bedrijvenpark Deltaweg is duurzaam ondernemen de gewoonste zaak van de wereld. Bedrijfsgebouwen hebben daarom ook een BREEAM-NL Nieuwbouw ‘very good’ certificering. Zo zorgen we samen dat de duurzame kwaliteit van het hele Bedrijvenpark verzekerd is.

Voordelen en kosten
Een BREEAM-NL gebouw is duurzaam, gezond, kostenbesparend en toekomstbestendig. Tegenover kostenbesparing op langere termijn staan de kosten voor het halen van het BREEAM-certificaat. Deze bestaan uit onder andere de kosten voor de assessor, de expert en onderzoeken. Afhankelijk van de grootte van het gebouw kan gedacht worden aan ca. 65.000 tot 125.000 euro.

Fiscaal voordeel
Dit is een behoorlijke investering. Vanaf de BREEAM Excellent score kan echter aanspraak gemaakt worden op fiscaal voordeel zoals omschreven op de Milieulijst 2022. Vanaf de BREEAM very good score kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak gemaakt worden op de groenfinanciering. In sommige gevallen kan daardoor het certificaat kostenneutraal of zelfs kostenpositief worden uitgevoerd.

Daarnaast betaalt de gemeente indirect ongeveer 10% van de kosten door voorbereidende rapportages op te stellen, die bedrijven bij de aanvraag kunnen gebruiken.

Onze duurzaamheidscoach helpt
De duurzaamheidscoach helpt ondernemers door te informeren en inzicht te geven in het certificeringstraject. De duurzaamheidscoach onderzoekt of er samenwerking mogelijk is tussen de bedrijven op het gebied van circulaire economie. Denk hier bijvoorbeeld aan het delen en/of hergebruiken van energie, materiaal of materieel.

Aan de slag met BREEAM
Wil je aan de slag met BREEAM? Begin op tijd met de voorbereidingen en volg deze stappen:

  • Bepaal je ambitie met een QuickScan via de nieuwbouwtoolbox. Maak een afspraak met de duurzaamheidscoach van gemeente Goes.
  • Stel een projectteam samen met onder andere een BREEAM-NL Assessor en Expert. Vertaal ambities naar concrete doelen.
  • Werk de concrete doelen samen met een BREEAM-NL Expert uit in een projectdossier.
  • Laat het projectdossier beoordelen door een BREEM-NL Assessor en haal het BREEAM-nieuwbouw certificaat ‘very good’ of hoger.

Lees op de website breeam.nl meer informatie over de BREEAM-certificering.

Contact

Wil je meer weten en contact opnemen met duurzaamheidscoach Nescio Midavaine? Stuur dan een mail met je vraag of contactverzoek naar midavaine@marsaki.nl.